การทำแบนเนอร์ , การติดแบนเนอร์


การทำแบนเนอร์ให้ฟรี 1 แบบ ขนาด120x120

ตัวอย่าง แบนเนอร์ขนาด 120x120
การทำแบนเนอร์ให้ฟรี 2 แบบ ขนาด120x120 และ ขนาด180x180

ตัวอย่าง แบนเนอร์ขนาด 120x120

ตัวอย่าง แบนเนอร์ขนาด 180x180
Host by pic.areyoumarket.comการทำแบนเนอร์ให้ฟรี 3 แบบ ขนาด120x120 , ขนาด180x180 , ขนาด160x600

ตัวอย่าง แบนเนอร์ขนาด 120x120


ตัวอย่าง แบนเนอร์ขนาด 180x180
Host by pic.areyoumarket.com


ตัวอย่าง แบนเนอร์ขนาด 160x600
Host by pic.areyoumarket.com


ขั้นตอนการทำแบนเนอร์ให้ท่าน

เราจะนำข้อมูลที่ท่านจ้างโพส ไปจัดทำแบนเนอร์

แล้วติดลงเว็บประกาศ ติดตามแพ็คเก็จที่ท่านเลือก
แล้วส่งให้ทางอีเมล์ท่าน (ท่านสามารถนำแบนเนอร์ที่ส่งให้ ไปใช้ต่อได้เลย)


การติดแบนเนอร์
ติดบริเวณหน้าเว็บประกาศฟรี ติดแบนเนอร์ให้ตามโปรโมชั่น

 ตัวอย่าง การติดแบนเนอร์บริเวณหน้าเว็บ AreYouMarket.com